Sadhana-tattva

πŸ™πŸ» Hari Om πŸ™πŸ»

*Sadhana-tattva*
Or
*Science of Seven Cultures*
_To the rapid evolution of the_ _. Human being_

In Continuation after health and energy culture is:

*PSYCHIC CULTURE*
*7th*
Study one chapter or ten to twenty-five verses of the Gita or your scriptures with meaning, daily. Learn the original language of your scripture, at least sufficient to understand it in original.
πŸ“šβœπŸ•‰πŸ“šβœπŸ•‰πŸ“šβœπŸ•‰πŸ“š


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Need help?
Dhrti Yoga
Hari Om. Please leave us a message and we will get back to you shortly.