Sadhana-tattva

. πŸ™πŸ» Hari Om πŸ™πŸ»

*Sadhana-tattva*
Or
*Science of Seven Cultures*

HEART CULTURE

*24th*
Remember God at all times or, at least, on rising from bed, during a pause in work and before going to bed. Keep a Mala (rosary) in your pocket
πŸŒžπŸ“ΏπŸŒžπŸ“ΏπŸŒžπŸ“ΏπŸŒžπŸ“ΏπŸŒž

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Need help?
Dhrti Yoga
Hari Om. Please leave us a message and we will get back to you shortly.