Sadhana-tattva

. πŸ™πŸ» Hari Om πŸ™πŸ»

*Sadhana-tattva*
Or
*Science of Seven Cultures*

HEART CULTURE

*20th*
Give 2 to 10 percent of your income in charity every month. Share what you have with others. Let the world be your family. Remove selfishness.
πŸŒπŸ‘¨β€πŸ‘©β€πŸ‘§πŸŒπŸ‘ͺπŸŒπŸ‘¨β€πŸ‘©β€πŸ‘§πŸŒπŸ‘ͺ🌍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Need help?
Dhrti Yoga
Hari Om. Please leave us a message and we will get back to you shortly.