Sadhana-tattva

. πŸ™πŸ» Hari Om πŸ™πŸ»
*Sadhana-tattva*
Or
*Science of Seven Cultures*

WILL CULTURE
*17th*
Give up cards, novels, cinemas and clubs. Fly from evil company. Avoid discussions with materialists. Do not mix with persons who have no faith in God or who criticize your Sadhana (spiritual practices).
βŽπŸƒπŸ“½πŸ“šπŸ’ƒπŸΌπŸ—£πŸ›πŸ‘«βŽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Need help?
Dhrti Yoga
Hari Om. Please leave us a message and we will get back to you shortly.