Sadhana-tattva

0 Fri, 23 December 2016, 06:08

. πŸ™πŸ» Hari Om πŸ™πŸ»

*Sadhana-tattva*
Or
*Science of Seven Cultures*

HEART CULTURE

*24th*
Remember God at all times or, at least, on rising from bed, during a pause in work and before going to bed. Keep a Mala (rosary) in your pocket
πŸŒžπŸ“ΏπŸŒžπŸ“ΏπŸŒžπŸ“ΏπŸŒžπŸ“ΏπŸŒž

No Comments Yet.

leave a comment