Sadhana-tattva

0 Fri, 16 December 2016, 04:50

. πŸ™πŸ» Hari Om πŸ™πŸ»
*Sadhana-tattva*
Or
*Science of Seven Cultures*

WILL CULTURE
*17th*
Give up cards, novels, cinemas and clubs. Fly from evil company. Avoid discussions with materialists. Do not mix with persons who have no faith in God or who criticize your Sadhana (spiritual practices).
βŽπŸƒπŸ“½πŸ“šπŸ’ƒπŸΌπŸ—£πŸ›πŸ‘«βŽ

No Comments Yet.

leave a comment